• Türkçe
  • English

ITTES 2021 - KayıtKatılım Ücretleri*
 
  1 Eylül 2021-10 Kasım 2021 11 Kasım 2021-19 Kasım 2021 
Bildiri/Poster ile katılım (Yüz yüze) 250 TL 300 TL
Bildiri/Poster ile katılım ( Online ) 150 TL 200 TL
Dinleyici Katılım 100 TL 100 TL
Belirtilen kayıt ücreti yalnızca bir katılımcı için olup aşağıda yer alan maddeleri kapsamaktadır. Sempozyuma kayıt yaptıran bir katılımcı, sorumlu yazar olarak en çok 3 bildiri sunabilir. Bir sorumlu yazarın 3 bildiriden fazla çalışma sunabilmesi için ek olarak dinleyici katılım ücreti ödemesi gerekmektedir. Bildiri birden fazla yazar tarafından hazırlanmış ise çalışmada sorumlu yazar dışındaki adı geçen diğer yazarların da sempozyuma katılabilmeleri ve sempozyumla ilgili tüm etkinliklerden yararlanabilmeleri için dinleyici katılım ücreti ödemeleri gerekmektedir.
 
Kayıt ücretleri aşağıda yer alan maddeleri kapsamaktadır:
  • Katılım belgesi (Dinleyici katılımcılara verilmeyecektir.)
  • Sempozyum oturumlarına katılım
  • Basılı sempozyum programı
  • Sempozyum çantası
  • Sempozyum materyalleri (not defteri, kalem, yaka kartı, vb.)

ÖDEME BILGILERI
Sempozyum katılım ücretlerinin yatırılabilmesi için kullanılacak banka hesap numarası bilgileri aşağıda yer almaktadır. 
 
Kayıt ve Konaklama İçin Ücret Hesap Bilgileri
Hesap Adı: Daha sonra ilan edilecek..
Banka:  
Şube  
Hesap No TL  
IBAN No TL  
Hesap No Euro  
IBAN No Euro  
Hesap No USD  
IBAN No USD  
Swift Kodu